Marijuana Anonymous Česko a Slovensko

MARIJUANA ANONYMOUS je svépomocné společenství mužů a žen, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, aby dokázali vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním uzdravit se ze závislosti na marihuaně. Jedinou podmínkou členství je touha přestat užívat marihuanu. Členství nevyžaduje poplatky ani vstupné. Jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. MA není spojeno se žádnou církví ani institucí či organizací a nemá názory na vnější spory nebo otázky. Našim prvotním účelem je zůstat svobodní od marihuany a pomáhat nalézat tu samou svobodu těm, kteří stále trpí. Toho dosahujeme praktikování Dvanácti Kroků uzdravení a tím, že jako skupina následujeme Dvanáct Tradic.


Nemusíte na to být sami!

Cesta ze sevření závislosti existuje!

Vytvořte si webové stránky zdarma!